ห้างเพชรทองไทยมิตร2 ตรงข้าม7-11, 181 หมู่9 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel 035-252888 , Mail : info@thaimitr2.com หรือ info@thaimith.com www.thaimitr2.com